Mtt

Home


Welkom

GESPECIALISEERD  VINDINGRIJK  BEHULPZAAM

MTT maakt ademen makkelijk

evidence based vloeistofbeleid

ventilatie - perfusie optimalisatie

beschermende beademing ECCO2r

Medical Technology Transfer is opgericht in 1993 met de ambitie om het medisch handelen en behandelen effectief te ondersteunen. Met zorgvuldig geselecteerde, evidence based technologieën.

MTT richt zich op het introduceren, leveren en onderhouden van direct klinisch toepasbare meet-, monitoring- en beademingsapparatuur en verwante systemen met een hoge toegevoegde waarde. Neonatologie, ontwikkelingsgerichte zorg en de optimale ondersteuning van hart- en longfunctie zijn hierbij onze speerpunten.

Tegelijkertijd staat een goede ondersteuning aan zowel artsen en verpleegkundigen, als klinisch fysici en medisch technici hoog in het vaandel. Voorbeelden hiervan zijn:

  • MTT biedt, bij de aanschaf van systemen en apparatuur, intensieve training van de gebruikers en technici aan.
  • MTT is 24 uur, zeven dagen per week bereikbaar voor gebruikersvragen en spoedhulp.
  • BUDGET SAVE huur voor de korte of lange termijn van complete systemen of apparatuur is een veel gevraagde oplossing voor tijdelijke tekorten, capaciteitsuitbreiding of het direct invoeren van nieuwe technologie. 
  • MTT ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en focust op de uitwisseling van kennis en ervaring tussen gebruikers en producenten.